Waar ben jij?

25 Juni 2020?

Samen terug naar normaal

‘Satyagraha’, vasthouden aan waarheid en geweldloos protest (Gandhi)

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat dient 25 juni om 11.00 bij de rechtbank Den Haag. Helaas heeft de rechtbank publiek de toegang verboden. Wel zal de hele zitting per livestream te volgen zijn.

Support ons door bij elke rechtbank bloemen te leggen.

 

We eisen een onmiddellijke opheffing van de 1,5 meter samenleving en het zgn. ‘nieuwe normaal’.

 

Nederland bevindt zich in een crisis

Ouderen vereenzamen, mensen durven elkaar niet meer aan te raken, werknemers raken hun baan kwijt, ondernemers gaan failliet. De 1,5 meter samenleving is onmenselijk, ongezond, in strijd met onze fundamentele vrijheden en economisch onverantwoord! Er is geen sprake meer van een epidemie. Zie grafieken RIVM.

Waar ligt jouw grens?

Zoals je weet is de demonstratie zoals wij die hebben gemeld bij de Gemeente Den Haag op 21 juni verboden en de rechter heeft de Gemeente Den Haag in het gelijk gesteld. Volgens sommigen kwam dit door de DJ’s en het festival gehalte van de demonstraties. Maar…. ook demonstraties in Maastricht, Utrecht en Amsterdam werden verboden waar geen DJ’s stonden ingepland. Al deze demonstraties stonden in het teken van de 1,5 meter samenleving. 

Oproep aan de Nederlandse Staat

We varen, wat ons betreft, op ramkoers. Keer om!

Luister naar ons, luister naar de bevolking. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit beleid werkt. Integendeel. Steeds meer onderzoek toont aan dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen en op ramkoers varen. Ouderen vereenzamen, duizenden ondernemers gaan failliet, mensen vervreemden van elkaar en de economie gaat kapot.

We zijn hier niet om schuldigen aan te wijzen. We zijn hier wel om de waarheid boven tafel te krijgen. Het allerbelangrijkste op dit moment is dit huidige beleid zo snel mogelijk te beeindigen. 

Kom op voor je vrijheid, je rechten en het leven

Uit angst voor het nog onbekende Covid-19 virus ging Nederland medio maart in lockdown. De maatregelen zorgden voor ingrijpende beperkingen van onze vrijheden. Ook al waren ze minder zwaar dan in sommige andere landen. Met de beelden uit Bergamo en Spanje op het netvlies, offerden we onze vrijheid tijdelijk op om overbelasting van de IC’s te voorkomen. En om verdere verspreiding van het virus in te dammen.

Vraagtekens aanpak

Sindsdien is er veel gebeurd; de druk op de IC’s is er al weken niet meer, de termen ‘het nieuwe normaal’ en ‘de 1,5 meter maatschappij’ zijn geïntroduceerd, complete sectoren dreigen te verdwijnen, de minister spreekt over een vaccin als enige oplossing en nog veel meer. Ook zijn er verschillende maatregelen genomen die ondanks een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing zijn doorgevoerd en verplicht gesteld. Het omgekeerde is zelfs het geval; er stapelt zich meer en meer bewijs op waardoor er grote vraagtekens geplaatst mogen worden bij de gekozen aanpak en de bijbehorende maatregelen.

Geen spoedwet met maatregelen zonder onderbouwing effectiviteit

De maatregelen en richtlijnen – ZONDER wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit – dreigen een permanent karakter te krijgen nu het kabinet werkt aan een spoedwet om deze maatregelen wettelijk te verankeren. Dit kunnen we en zullen we NIET laten gebeuren.

Het nieuwe normaal = NIET Normaal

Hoe serieus het virus ook genomen dient te worden; aan onze grondrechten mag en kan niet getornd worden. Deze mogen NIET structureel worden aangetast. Bovendien is er niets normaals aan ‘het nieuwe normaal’ en ‘de 1,5 meter samenleving’. Het druist volledig in tegen de menselijke natuur.

 

DIT WILLEN WE

DIT NIET

X GEEN spoedwet
X GEEN inperking van grondwettelijke vrijheden
X GEEN 1,5 meter samenleving
X GEEN gebruik van de term ‘het nieuwe normaal’
X GEEN maatregelen zonder wetenschappelijke basis buiten
crisissituaties
X GEEN censuur

DIT WEL

V Per direct stopzetten van huidige maatregelen
V Het normale leven weer oppakken
V De economie weer maximaal aan de gang krijgen
V 100% transparante informatievoorziening van RIVM & overheid
V Een open debat over het gevoerde en te voeren beleid
V Een parlementaire enquête
V Een optimale voorbereiding op een eventuele nieuwe epidemie

Laten we er alles aan doen om de regering duidelijk te maken dat onze grens bereikt is. Zeg NEE tegen de spoedwet, zeg JA tegen het normaal zoals we dat kenden. En laten we dit oude normaal een betere invulling geven.

Laat je horen, sluit je aan, zorg dat je erbij bent, zodat we dit samen tot een onvergetelijke samenkomst maken voor onze toekomst!

Meld je aan als vrijwilliger

Kijk hier voor meer info:

Waar ben jij op 25 juni 2020?

viruswaanzin.nl/vrijheid?

voor alle informatie en achtergronden
Meld je aan voor de nieuwsbrief