Willem Engel en Jeroen Pols in hun strijd tegen de Viruswaanzin in Nederland.

“The Only Thing We Have to Fear, Is Fear Itself”
~F.D. Roosevelt

Laatste Nieuws!

Crisis in de wetenschap?

Crisis in de wetenschap?

door Willem Engel Nadat de Lancet het artikel over HCQ heeft terug getrokken, zijn er sterke aanwijzingen dat er iets mis in de...

Lees meer

Een spook waart door de wereld– het spook van het coronavirus. Alle machten van de wereld hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden. Een heilige drijfjacht met zulke drastische maatregelen dat wij – Willem Engel en Jeroen Pols – ons vragen gingen stellen als:

  • Is Covid-19 wel het killervirus waarvoor het wordt gehouden?
  • Kloppen de modellen van het RIVM? Hoe erg is een uitbraak?
  • Wat testen de testen? Hoe zit het met de groepsimmuniteit?

Wij gingen onderzoeken en analyseren en kwamen onder meer tot de conclusie dat de lockdown het virus niet heeft ingedamd, dat de groepsimmuniteit al veel verder is dan gedacht en dat de maatregelen buitenproportioneel zijn.

De term viruswaanzin werd geboren.

Wij besloten een kort geding te beginnen waarin wij een onmiddellijk verbod op verlenging en opheffing van de nu nog geldende maatregelen eisen. De datum van het kort geding is nog niet bekend.

 

Op deze website vind u onderzoeken, artikelen, podcasts en interviews die onze bevindingen boekstaven. Aan u het verzoek om ons vooral niet te geloven. Draag andere informatie aan, bewijs dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Wij zijn de laatsten die ons willen vastbijten in ons eigen gelijk. We willen met liefde en geduld de waarheid achterhalen; open, eerlijk en transparant.

Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.’
Boeddha

Twijfel is het begin van wijsheid
Aristoteles

Geef me de moed te accepteren wat ik niet kan veranderen, de kracht om te veranderen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.
Epictetus

Onze 3 pijlers

Het team van Viruswaanzin maakt zich druk en zet zich in om te zorgen dat de burgers juist geinformeerd zijn, dat de regering open kaart speelt en dat we samen met andere wetenschappers een goed en effectief model ontwikkelen om dit in de toekomst te voorkomen.

Procederen

ONDERNEMERS

Informeren

BEZORGDE BURGERS

Ontwikkelen

WETENSCHAP

Wie zijn de initiatiefnemers achter Viruswaanzin.nl

Willem Engel heeft een wetenschappelijke carrière gemaakt als Bio Farmaceutisch wetenschapper nadat hij in 2001 afstudeerde aan de Universiteit van Leiden.[1] In 2008 verliet hij de wetenschapswereld. Sindsdien geeft hij dansles in zijn eigen studio DA Dance Studio in Rotterdam.
Mr. Jeroen S. Pols is in 2003 afgestudeerd met een specialisatie in het strafrecht. Sindsdien voert hij voornamelijk bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures

Wat willen wij?
Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zien wij als een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling. Volgens ons is het voeren van juridische procedures tegen overheden een effectief middel in deze strijd. Wij merken dat veel rechters proberen hun werk goed te doen maar helaas blijkt ook de rechtspraak niet ongevoelig voor de toenemende invloed van de overheid. Gelijk hebben betekent niet gelijk krijgen.
Meld je aan voor de nieuwsbrief